logo Artelust logo Artelust
Pagina terug

Repertorium van de architectuur in België

Een uniek naslagwerk dat een overzicht biedt van het architecturale denken en de uitvoering daarvan vanaf het ontstaan van België tot vandaag - een kostbaar instrument voor de studie en het behoud en beheer van het bouwkundig erfgoed.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste is een inleidend essay waarin de evolutie van de architectuur in België wordt geschetst. Zij wordt in de internationale context gesitueerd waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan haar specifieke kenmerken.

Het tweede en omvangrijkste deel, het alfabetisch repertorium, telt ongeveer 700 uitvoerig geïllustreerde notities over architecten, stedenbouwkundigen, architectuurtheoretici en -critici, gespecialiseerde tijdschriften, onderwijsinstellingen, bereoepsverenigingen, onderzoekscentra en openbare en privé-instellingen. Het repertorium is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen meer dan 50 auteurs - architectuurhistorici, kunsthistorici en architecten - onder leiding van Anne Van Loo

Image Currently Not Available
Auteur(s):Van Loo Anne
Uitgever: Mercatorfonds
Pagina's: 623
Jaar: 2003
Gewicht: 3.6 kg
Formaat: 29x24x6 cm
Prijs: € 99
Extra:Niet nieuw maar in prima staat .