logo Artelust logo Artelust
Pagina terug

De belgische Art Nouveau en Art Deco wandtegels.

Een boeiend overzicht van de nog vrijwel onbekende Belgische art nouveau en art déco wandtegelproduktie, die zeer veelzijdig en rijk geschakeerd was. Prachtig werk met uitgebreide uitleg over het gebruik (in België) van - vooral - geglazuurde aardewerken wandtegels in de architectuur tijdens de periode 1880-1940. Uitgebreide technische bespreking, bespreking van de artistieke context, en gids voor de geïnteresseerde. Rijkelijk geïllustreerd en aangevuld met een inventaris van de fabrieken met hun merken, een glossarium met technische termen en tips voor behoud en restauratie van tegelpanelen en tegellambrizeringen. Bibliografie ( 5p.).

Une fascinante rétrospective de la production encore quasi inconnue de carrelage Art Nouveau et Art Déco belge, dont la diversité et la richesse étonnera. Abondamment illustré et complété d'un inventaire des fabriques et de leurs marques, d'un glossaire des termes techniques et de conseils pour l'entretien et la restauration des carrelages muraux. A fascinating survey of the still almost unknown Belgian art nouveau and art deco wall tile production which was very versatile and richly coloured. Lavishly illustrated and complete with a factory inventory with their hallmarks, a glossary with technical terms and tips for preservation and restoration of tile panels and tile wainscot.

Image Currently Not Available
Auteur(s):Baeck, M & Verbrugge, B
Uitgever: Vlaamse Gemeenschap
Pagina's: 224
Jaar: 1996
Gewicht: 0,95 kg
Formaat: 21x29,5 cm
Prijs: € 40
Extra:Softcover.